הדרכות בטיחות וייעוץ לחברות היי-טק

חברת סלס אי.איצ'.אס מספקת ייעוץ והדרכות מגוונות ומותאמות לצרכי הלקוח בנושאי בטיחות וגהות בעבודה.

הצרכים והדרישות הן שונות בכל מקום וזאת בהתאם להתנהלות העסקית הייחודית, במיוחד כשמדובר במפעלים, מעבדות וחברות עתירות ידע.

התווית הדרך בכל מקום עבודה 

במסגרת הדרכות בטיחות בעבודה מקבלים העובדים הסברים על המכשור הקיים, כמו לדוגמה מכונות במפעלים, מקרי חירום שעלולים להיווצר עקב הצפה של מים או דליקה. יועצי בטיחות מדריכים לדוגמא את העובדים לגבי דרכי המילוט המהירות והבטוחות ביותר, כדי להיחלץ מהמבנה במקרה של אסון.

עבודה על פי כללי הבטיחות

במקומות העבודה השונים מפיקים ספר נהלים אשר כל העובדים מחויבים לפעול על פי נהלי בטיחות בעבודה. ממונה הבטיחות מקפיד להוסיף מעת לעת נהלים חדשים על פי הצורך ולתקף את הקיימים.

הדרכת בטיחות

הדרכת כיבוי אש

ההיערכות במקרה של שריפה כוללת התקנת ספרינקלרים cתקרת המשרדים והמפעלים על פי הדרישה של צוותי כיבוי האש. מערכת גילוי השריפות מפעילה באופן אוטומטי אמצעי כיבוי אוטומטיים של אבקת כיבוי או מים, כדי למנוע את התפשטות האש וגרימת אסונות הן ברכוש והן בנפש. 

מכיוון שללא הפתרונות המתקדמים הללו עסקים רבים אינם מקבלים רישיון עסק ולחלופין חברת הביטוח אינה מוכנה להפעיל ביטוח, אין לעסקים ברירה והם מרשתים את מקומות העבודה בכל האמצעים הנדרשים.

הדרכת כיבוי אש אשר נערכת לעובדים מעת לעת מעניקה להם את כל הידע הנדרש כיצד לפעול במקרה של עשן או תחילת התהוות של דליקה וזאת כדי לעצור את הבעיה באופן מידי, לפני שהנושא יתפתח לממדים שהם הרי אסון.

הדרכת בטיחות לעובדים 

הדרכת בטיחות לעובדים היא נושא אקוטי בכל מקום עבודה במיוחד לאור העובדה שיש תחלופה של עובדים כך שקיימת חשיבות עליונה לכך שכולם ידעו את כללי ההתנהלות. גם עבור עובדים שקיבלו בעבר הדרכת בטיחות קיימת חשיבות רבה לרענן הנהלים, הכללים ולהסביר באופן מפורט את כל מעטפת הבטיחות שמתאימה למקום הספציפי.