SELES - EHS

סלס בטיחות

שירותי בטיחות לחברות הייטק

מי אנחנו?

חברת סלס מתמחה במתן שירותי ייעוץ, ליווי והדרכה בתחום בטיחות לחברות היי-טק. בנוסף, חברתנו מספקת שירותי בטיחות, גיהות ואיכות הסביבה ברמה מקצועית ובאיכות שירות גבוהים. חברתנו מעסיקה מהנדסים וממוני בטיחות עם רקע הנדסי וניסיון רב בתחום בטיחות בעבודה, בטיחות אש, בטיחות לייזר, הערכות לשע"ח, מוסדות חינוך ועוד אשר יעזרו לכם לצמצם למינימום את הפוטנציאל לתאונות עבודה ומחלות מקצוע, להציל חיי אדם ולמנוע נזקים כלכליים. חברת סלס בעלת ניסיון רב בכתיבת נהלים והוראות עבודה, הכנת תוכנית לניהול בטיחות בהתמחות בחברות היי-טק.

השירותים שלנו

הכנת חברות לקבלת תקני ISO

מבדקים שנתיים, ליווי החברה עד לקבלת האישור ממכון התקנים.

הכשרת צוות חירום \ הקמת מערכי חירום

הדרכות עזרה ראשונה, כיבוי אש ופינוי בניין. עריכת תרגילי פינוי.

תכנון בטיחות וקבלת התרים מגופים רגולטוריים

היתר רעלים וכדומה.

סקרי סיכונים במעבדות

שירותי ממונה חיצוני לבטיחות וגהות בעבודה

שירות ממונה בטיחות בשיטת מיקור חוץ (OUTSOURCING) בכל חברה המעסיק לפחות חמישים עובדים.

ממונה בטיחות אש

סיכוני אש מהווים חלק מהסיכונים בחברה. סיכונים אלה עלולים לגרום נזק משמעותי לעובדים ולרכוש ועל כן במקומות עבודה ובמיוחד באלה המאופיינים בסיכוני אש רבים ומשמעותיים, ממנים ממונה בטיחות אש ומשלבים אותו במערך הבטיחות בחברה.

הכשרת נאמני בטיחות

במקום בו פועלת ועדת בטיחות, חבריה הם נאמני הבטיחות בחברה. במקום בו אין ועדת בטיחות, ימנו נאמני בטיחות ע"י ועד העובדים (אם קיים) או ייבחרו ע"י העובדים עצמם. ניתן לערוך את הקורס בתחומי החברה, משך הקורס הינו 24 שעות לימוד.

בניית תיק שטח

תיק שטח הינו אוגדן הנדרש על ידי שירותי כבאות והצלה, הכולל בתוכו את המערך הארגוני והבטיחותי לניהול אירוע שריפה, בשגרה ובחירום. תיק השטח כולל בתוכו נתונים המאפשרים התארגנות מהירה של צוות החירום המקומי וכן הכנה נאותה של כוחות כיבוי והצלה שמוזנקים לאירוע.

הכנת תכנית לניהול בטיחות

חברת SELES מוסמכת להכין תוכניות לניהול בטיחות (מס' הסמכה 501476) מטעם מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

הבטיחות בעבודה בלייזר

חייב למנות או להחזיק ממונה על בטיחות לייזר. (גהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר) התשס"ה – 2005

קיימות, ניהול פסולת ואנרגיה

טיפול בשפכים, סיוע מול תאגידי המיים, טיפול בריחות, תיכנון וביצוע מערכי טיפול בשפכים, לווי ע"י מהנדס סביבה, מיחזור וטיפול בפסולות, התייעלות אנרגטית וסיוע בהגשה למענקי מדינה.

מתן שירותי ייעוץ והכוונה בנושאי בטיחות וגיהות תעסוקתית

בנושאי נגישות, טופס אכלוס (טופס 4) בהיבטי נגישות, תכנון התאמות נגישות והנגשה פרטנית.

תפקידיו של ממונה הבטיחות

 • איתור מפגעי בטיחות וגיהות בחברה ומתן הודעה למעסיק.

 • וידוא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים.

 • דרישת הנהגת סדרי בטיחות נאותים בחברה, בתהליכי העבודה, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.

 • פעולות לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד – 1984 ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.

 • הכנת תוכנית בטיחות ועדכונה כנדרש וכמו כן וידוא ביצוע הוראות תוכנית הבטיחות שהוכנה.

 • תחקור תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעסיק צעדים למניעת הישנות התאונות ווידוא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו מהתחקיר.

 • ריכוז כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו בחברה.

 • הכנת הוראות בטיחות וגהות ותמצית מידע על הסיכונים בעבודה, פירסומם ועדכונם. השגחה על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות ודיווח למעסיק במקרה הפרה של הוראות אלו.

 • וידוא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים, כמו כן התקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.

 • ביצוע ביקורות ומעקב תקינות של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה וציוד החייב בבדיקה תקופתית.

 • וידוא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.

 • וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ע"י מעבדות מוסמכות. תיעוד ממצאי הבדיקות והבאה לידיעת המעסיק והעובדים על השלכותיהן ועל האמצעים שיש לנקוט בהתאם.

 • קביעת הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.

 • שיתוף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית ומסירת כל הדרוש לפעילותה.

 • הוראה על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחיי עובד או בריאותו, דיווח מיידי למעסיק או נציגו.

 • וידוא קיום תוכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.

 • דיווח למפקח העבודה האזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל.

 • ליווי מפקח העבודה האזורי בביקורי הפיקוח בחברה.

מי מחויב בממונה בטיחות בעבודה?

על פי תקנות ארגון  הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996, חובה למנות ממונה על הבטיחות בכל חברה, אשר מועסקים בה לפחות 50 עובדים.

חברת סלס מספקת שירותי בטיחות, ייעוץ והדרכה, נאמני בטיחות חיצוניים לחברות בעולם ההיי-טק, ממוני הבטיחות ותיקים עם ניסיון רב שנים והתמחויות. ממוני בטיחות באש, לייזר ובשעת חירום בעלי ידע וסמכויות.  

הפיקוח ומנכ"ל החברה הם אלה שקובעים את פעילות ממונה הבטיחות בעבודה בפועל ובאישור מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. קביעת היקף זמן העבודה נקבע ע"פ קריטריונים של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

בין לקוחותינו